Биография и как започнах ! / Biography and how i started !

Тошо Гочев Карагочев е роден през 1936 в село Бодрово, област Хасково. Завършва строителния техникум в Пловдив. Баща му Гочо Карагочев имал вроден талант като майстор по приложни изкуства. Изработвал е предмети за бита,украшения, музикални инструменти, портрети и много други. Той умеел да разкрива красотата на света и да я изписва върху творбите си. Това умение е наследил сина му Тошо Карагочев ,който още по успешно усъвършенства стила на баща си и изработва свой собствен . Художника пренася фанатазията в реалността. Освен създаването на картини от масло, художника притежава и изключителната дарба на иконописец. Той е дарител и реставратор на множество старинни икони и се съобразява с църковните канони.  Картините и иконите на художника ,се намират в много частни колекции в България, Гърция, Турция, САЩ и Европа. Картините в последните му две самостоятелни изложби  са историческа и лирическа тематика. Преставени са множество различни жанрове: портрети, пейзажи, голо тяло и други. Стила му е специфичен, като вплитайки палитра от багри той изписва върху платното своето разбиране за света.

Въпреки своята 82-годишна възраст художника продължава да рисува с масла и да реставрира икони.

 

Tosho Gochev Karagochev was born in 1936 in the village of Bodrovo. He graduated from the Technical School in Plovdiv. His father Gotcho Karagochev had an innate talent as a master of applied arts. The painter carried the phantasy into reality. He is a restorer of many ancient icons and he respects the church canons. The paintings and icons of the artist are in many private collections in Bulgaria, Greece, Turkey, the United States and Europe. The paintings in his last two solo exhibitions are historical and lyrical themes. Many different genres are portrayed: portraits, landscapes, naked bodies, and more. His style is specific, combining a palette of colors, he writes on his canvas his understanding of the world.

Despite his 82 years of age, the painter continues to paint with oil and restore icons.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *